We Stand in Solidarity with the Vaxx Injured and Vaxx-Bereaved.

We Stand in Solidarity with the Vaxx Injured and Vaxx-Bereaved.

Paggunita sa Undas

Ngayong undas, gunitain natin ang mga namatay noong nakaraang dalawang taon. Ang mga mahal natin na biglang nawala … ninakaw sa ating piling.
Panawagang maimbistegahan ang mga mahiwagang pagkamatay sa nakaraang dalawang taon.
Isang proyekto ng Constitutionally Compliant Businesses PH (CCB PH) at Legal Lightworkers PH.

P a n a l a n g i n:

“Panginoon, kaawaan Mo po ang aming mga kababayan na nasalanta ng Covid-19 VACCINES.  Marami po sa kanila ay mga naging masakitin, nagkasakit nang malubha o kaya naman ay yumao na.  Nagiging pangkaraniwan na rin po ang pagkakaroon ng iba’t ibang uri ng cancer at mga biglaang pagkamatay [“sudden deaths”] sanhi ng heart attack o stroke – dulot ng mga “blood clots” – kahit na sa aming mga kabataan.  Buksan mo po ang aming mga puso at isipan na maunawaan na nangyayari lamang ang mga ito matapos ang naging malawakang bakunahan pang-Covid.  Iligtas Mo po kami at mga mahal namin sa buhay, at bigyan ng tulong ang mga naulila.  Nawa’y makamtan ng mga nagdadalamhati ang katarungang inaasam, at sumaamin ang Iyong kapayapaan.  O DIYOS NAMIN, PAGALINGIN AT PALAYAIN MO PO ANG AMING BAYAN.  Amen.”

[ The above prayer was composed by CVV Ph for the healing of the Philippines ]

IKAW BA AY NAKARANAS O KAYA AY MAY KAKILALA NA NAKARANAS

NG MASAMANG EPEKTO NG BAKUNA PANG-COVID?

MAAARING MAGPASAMA SA PANALANGIN O MAGBIGAY NG SALAYSAY.

Mag-email sa legallightworkersph@gmail.com and flow@legallightworkersph.com

LUNAS PILIPINAS COALITION

Liberating and Healing the Philippines… One Soul at a Time

Paki sagutan ang survey ukol sa inyong karanasan sa bakunang COVID-19 👇👇👇

Heto yung link sa survey: https://www.surveymonkey.com/r/COVID19_Tagalog

Answer the survey below to share some of your experiences with COVID-19 vaccination. 👇👇👇

Here’s the link to the survey: https://www.surveymonkey.com/r/COVID19_PH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Comment